High IQ: the world's smartest countries

Moldova - Average IQ: 89.98

Ukraine - Average IQ: 90.07

Myanmar - Average IQ: 91.18

Israel - Average IQ: 92.43

Spain - Average IQ: 93.9

 Italy - Average IQ: 94.23

 Ireland - Average IQ: 95.13

France - Average IQ: 96.69

United States - Average IQ: 97.43

Iceland - Average IQ: 98.26

 United Kingdom - Average IQ: 99.12

 Macao - Average IQ: 99.82

Germany - Average IQ: 100.74

Finland - Average IQ: 101.2

 China - Average IQ: 104.1

Singapore - Average IQ: 105.89

Taiwan - Average IQ: 106.47

Japan - Average IQ: 106.48

Click Here